اخبار

 • ۲۸ بیست و هشتمین سالروز تاسیس شرکت مهرماشین
  مبارک

 

Previous
Next
 • نصب ویفیدرهای مهرماشین
  در سایت بهاباد
  اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
 • گواهی تایید صلاحیت مهرماشین
گواهی تایید صلاحیت همکاری با فولاد مبارکه ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ۱۰۱۰۱۵۶۴۴۳۷ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻮﺯﯾﻦ، ﻣﺶ ﺳﺮﻧﺪ، ﺳﺮﻧﺪ ﻭ ﻓﯿﺪﺭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﺳﺒﮏ(ﺗﺎ ۵۰۰ ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ)، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮﻧﺪ ﻭ ﻓﯿﺪﺭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ (ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰۰ ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ) ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 • گواهی عضویت حقوقی مهرماشین

گواهی عضویت حقوقی شرکت مهرماشین در انجمن انفورماتیک ایران

 • در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۴۰۰ چهاردستگاه ویفیدر بزرگ به همراه هاپر و رادگیت و سایر متعلقات در چهار تریلی برای پروژه فولاد بهاباد حمل شد.
 • افتتاح کارخانه جدید مهرماشین

درگذشت نابهنگام همکار عزیزمان اقای محسن زمانی همه ما را داغدار کرد. برای او آمرزش و برای بازماندگان و‌همکاران مهرماشین صبر آرزومندیم.

 • بازدید آقای مهندس ذاکر مدیر پروژه بهاباد و آقای مهندس غضنفری مدیر پروژه شرکت پامیدکو و همراهان از کارخانجات مهرماشین ۱۰ شهریور۱۴۰۰