کیسه پاک کن

کیسه پاک کن (Bag Cleaning System)
در حین پر کردن کیسه ها از محصول، مانند کیسه های سیمان، مقداری از مواد بر روی آنها جمع می شود که در زمان حمل و نقل موجب آلودگی می گردد.
دستگاه کیسه پاک کن برای تمیز کردن کیسه ها از گرد و غبار و مواد روی آن به کار می رود.
مکانیسم کار دستگاه به این ترتیب است که کیسه ها از داخل تونلی بر روی نوار نقاله عبور داده می شوند و در این تونل چندین جریان باد، گرد و غبار روی پاکتها را زدوده و به فیلتر کیسه ای ارسال می کند.
کیسه های محصول در انتهای نوار بصورت تمیز برای ارسال به مشتری آماده می شود.
شرکت طراحی مهندسی مهر ماشین این دستگاه را طراحی و ساخته و در یکی از کارخانجات سیمان با موفقیت نصب نموده است که در حال بهره برداری است.
این دستگاه علاوه بر کارخانجات سیمان می تواند در کارخانجات گچ، سایر مواد ساختمانی و مواد غذایی نیز به کار رود.