توزین ریزشی

توزین ریزشی (Flow meter)
سیستم های توزین ریزشی قابلیت توزین و کنترل مقدار مواد پودری (با دانه بندی های متفاوت) به صورت ریزشی دارد. ظرفیت این سیستم ها بین ۴ تا ۱۰۰۰ تن بر ساعت است و دارای دقت تا ۲% می باشند.
این سیستم ها مناسب برای مواد فله با دانه بندی تا ۳۰ میلیمتر هستند و کاربرد مهم این سیستم ها در توزین مواد برگشتی از آسیاب ها و خوراک کوره می باشد. طراحی این سیستم ها بگونه ای است که مانع پخش شدن ذرات غبار در محیط اطراف می شود. همچنین این سیستم ها مناسب برای کار با مواد خورنده می باشند.