اخبار

اخبار نمایشگاه ها

  • بازدید آقای مهندس ذاکر مدیر پروژه بهاباد و آقای مهندس غضنفری مدیر پروژه شرکت پامیدکو و همراهان از کارخانجات مهرماشین ۱۰ شهریور۱۴۰۰
  • نمایشگاه سیمان و بتن